02/22/2018 - پنجشنبه 3 اسفند 1396  
DNNArticle - Article View جدید .
جناب اقای سعید شیخلو
تعداد مشاهده 1446  ------تاریخ ارسال خبر -1390/10/3-


با سلام موضوع ارتقا گروه پرسنل قراردادی موسسه هادیان شهر پس از ارائه درخواست از سوی واحد محل خدمت در کمیته تخصصی آن موسسه قابل بررسی میباشد

print
rating
  نظرات