10/20/2018 - شنبه 28 مهر 1397  
DNNArticle - Article View جدید .
برگزاری جلسه کمیسیون احتساب سوابق
تعداد مشاهده 1295  ------تاریخ ارسال خبر -1397/3/13-

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع انسانی، جلسه کمیسیون احتساب سوابق در تاریخ 97/3/13 با حضور اعضا در اداره کل منابع انسانی برگزار گردید.
در این جلسه تعداد 121 پرونده مطرح و پس از بررسی سوابق خدمت از نظر بازنشستگی و تجربی همه 121 پرونده مورد پذیرش قرار گرفت.print
rating
  نظرات