10/20/2018 - شنبه 28 مهر 1397  
راهنمای تلفن مناطق

مناطق

معاونين توسعه منابع انساني مناطق

 

رؤساي امور اداري مناطق

شماره تلفن

منطقه 1

فاطمه

مسعودی

 

حامد

منیعی

22719677

منطقه 2

دلگشایی

 

غلامحسین

شقاقی

22072424

منطقه 3

زهره

خسروی

 

 

22258861

منطقه 4

پیمان

ضیایی

 

سيد علي

عبدلعظيمي

77499990

منطقه 5

 

حسین

میرزائی

44087665

منطقه 6

سیدعلی

موسوی

 

مجید

محمودی

88050502

منطقه 7

امیرهوشنگ

افشارپور

 

کتایون

 اصلانی

88496810

منطقه 8

وحید

روخ دوست

 

علی

خورشیدی

77910012

منطقه 9

ابراهیم

معصومی

 

بتول

فرخ

66071575

منطقه 10

 

 

 

علی

سلیمانی

66025219

منطقه 11

امیر حسن

جاور

 

مجيد

بيگي

55408361

منطقه 12

 

آل اسحاق

 

سخندان

35012617

منطقه 13

امیر

شهرابی فراهانی

 

توران

بختياري

35041150

منطقه 14

اسماعیل

ابراهیمی

 

عباس

غياثي

35213131

منطقه 15

یحیی

عبدالخالق

 

بهزاد

قاسم زاده اوچ تپه

33152522

منطقه 16

اکرم

رجائی

 

حسینعلی

محمدی

55185185

منطقه 17

رشیدی

 

عفت

رستمی روچی

55719797

منطقه 18

رضا

عابدینی

 

 حسین

 بردبار

66302736

منطقه 19

مصطفی

علیپور خنکداری

 

مهدي

دولتيار

55507200

منطقه 20

سجاد

احمدوند

 

محمدجواد

زهدي

55961212

منطقه 21

 

صدرالدین

 

سید علی

موسوی

44906149

منطقه 22

داود

محمدی حدادان

 

محمود

مصطفوی

44730883