12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397  
راهنمای تلفن Voip

دفتر مدیریت اداره کل منابع انسانی

دفتر مدیریت اداره کل

علی

زمانی

مدير دفتر مدیر کل

16122

ابراهيم

كاظمي

مسئول دفتر مدیر کل

16123

رضا

زیوری درخشنده

مسئول پیگیری دفتر مدیر کل

16124

مهشید

صراف زاده

رئیس روابط عمومی

16250

اردوان

اربابی

کارشناس روابط عمومي

16125

دبیرخانه

دبیرخانه

مهتاب

کاظمی

رئیس اداره دبیرخانه

16127

رضا

دیبا

کارشناس اداره دبیرخانه

مهدی

قلی پور

کارشناس اداره دبیرخانه

16174

هادی

صالحی

کارشناس اداره دبیرخانه

16176

مریم

حیدری

کارشناس اداره دبیرخانه

16178

امیر

ابریشمی

کارشناس اداره دبیرخانه

وحید

علی اسکندرزاده

کارشناس اداره دبیرخانه

16179

پیگیری نامه

(فقط در ساعات اداری)

کارشناس اداره دبیرخانه

16174

بايگاني

اداره بایگانی متمرکز

اميرحسن

درودی

رئیس اداره بایگانی

16130

محسن

محمدنیا

کارشناس مسئول اداره بایگانی

16172

داود

میرزائی

کارشناس اداره بایگانی

16171

مقصود

نوعی

کارمند اداره بایگانی

16173

تدارکات و امور رفاهی

تدارکات و امور رفاهی

حسین

حقگوی

مسئول تدارکات و امور رفاهی

16169

مصطفی

مستوفی

مسئول امور رفاهی

16243

اداره نظارت و ارزیابی

اداره نظارت وارزیابی

امیر

محمدی

رئیس اداره نظارت و ارزیابی

16129

مریم

عباسی

كارشناس اداره نظارت و ارزيابي

16165

سروراعظم

سیدعلی مرندی

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

16126

طاهره

عبدلی

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

16163

عبدالحسین

عطری

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

16166

افشين

روئين تن

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

16166

حامد

شهروزيان

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

16167

معاونت امور برنامه ریزی و توسعه

معاونت امور برنامه ریزی و توسعه

كوروش

جدي ثاني

معاون برنامه ریزی و توسعه

سید کاظم

رضوی

دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه

16152

اداره آمار و اطلاعات

اداره آمار و اطلاعات

امیر علی

جلال

رئیس اداره آمار

16140

معصومه

مرادی

کارشناس مسئول آمار و اطلاعات

16154

منصوره

وظیفه مند

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

16181

سپیده

جعفرزاده

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

16182

مینا

حیدری کلشتری

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

16183

فاطمه

شاهانی

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

16185

فاطمه

روزبهان

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

16184

اداره برنامه ریزی

اداره برنامه ریزی

سهيل

كريمخاني

رئیس اداره برنامه ریزی و مسئول پرتال

16157

کاملیا

قریب

کارشناس مسئول اداره برنامه ریزی

16158

هدی

پورصادق

کارشناس اداره برنامه ریزی

16229

نازنین

منزوی نمازی

کارشناس اداره برنامه ریزی

16159

اداره فناوری اطلاعات

اداره فناوری اطلاعات

محسن

ننجی

رئیس اداره فناوری اطلاعات

16155

معصومه

شجاعیان

کارشناس مسئول اداره فناوری اطلاعات

16156

بردیا

پورانصاری

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

16160

مینا

اسدپور

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

16187

علی اکبر

رنجبر

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

16188

سید امیر

سید حسینی

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

16189

زهرا

ملکی

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

16186

معاونت امور کارمندان ثابت

معاونت امور کارمندان ثابت

حسین

جاور

معاون امور کارمندان ثابت

غلامرضا

يوسف نيا

دفتر معاون امور کارمندان ثابت

16132

اداره کارمندان

اداره کارمندان

منصوره

خرقانی

رئیس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16133

کارشناس مسئول اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16134

فاطمه

محمدعلی پورکیوانی

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16192

عاطفه

زمانی نوری

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16193

زینب

یادگاری

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16194

الهام

هاتف

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16191

سعید

مظفری

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16195

محمدحسن

نعمتي

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16194

اداره بازنشستگی

اداره بازنشستگی

حسین

ابدالی

رئیس اداره بازنشستگی

16137

زهرا

مهران

کارشناس مسئول اداره بازنشستگی

16204

کریم

مرادی

کارشناس اداره بازنشستگی

16205

زهرا

اديب

کارشناس اداره بازنشستگی

16168

سارا

چگینی

کارشناس اداره بازنشستگی

16240

اداره مرخصیها

اداره مرخصیها

حامد

صفدری

رئیس اداره مرخصیها

16135

ابراهیم

آهنگی

کارشناس مسئول اداره مرخصیها

16136

سید حسین

علوی

کارشناس اداره مرخصیها

16201

طاهره

نعمتی

کارشناس اداره مرخصیها

16202

سارا

خسروی

کارشناس اداره مرخصیها

16203

اداره ارزشیابی و ترفیعات

اداره ارزشیابی و ترفیعات

سحر

عقبایی

رئیس اداره ارزشیابی و ترفیعات کارمندان ثابت

16139

مهدیه

رحمانی

کارشناس مسئول اداره ارزشیابی و ترفیعات

16206

سید داود

حسینی

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

16198

فاطمه

چشمی

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

16241

معصومه

ابوالقاسمی

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

16207

مهدي

محتشمي

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

16208

محبوبه

شریفی

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

16242

معاونت امور قراردادی ها و کارگران

معاونت امور قراردادی ها و کارگران

محسن

صیدی

معاون امور قراردادیهاو کارگران


دفتر معاون امور قراردادیها و کارگران

16142

اداره امور قراردادی ها

اداره امور قراردادی ها

داوود

نجفی

رئیس اداره امور قراردادیها

16143

پیمان

پژوتن

کارشناس مسئول اداره امور قراردادیها

16144

فاطمه

اسلامی نطنزی

کارشناس اداره امور قراردادیها

16209

مرتضی

چاوش

کارشناس اداره امور قراردادیها

16210

حمیدرضا

کاکاوند

کارشناس اداره امور قراردادیها

16211

فریبا

مشهدی

کارشناس اداره امور قراردادیها

16214

فهیمه

خوشبخت

کارشناس اداره امور قراردادیها

16213

سحرناز

قبادی فر

کارشناس اداره امور قراردادیها

16212

اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

محمود

بهرامی نسب

رئیس اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

16147

مهدی

عابدی

کارشناس اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

16148

امیرحسین

سهیلی

کارشناس اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

16149

سارا

فرزان

کارشناس اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

16150

اداره امور کارگران ثابت

اداره امور کارگران ثابت

رضا

صبوري

رئیس اداره امور کارگران ثابت

16145

جواد

شورمیج

کارشناس مسئول اداره امور کارگران ثابت

16164

سیدمیثم

علوی

کارشناس اداره امور کارگران ثابت

16218

آرزو

امیدعلی

کارشناس اداره امور کارگران ثابت

16220

سمیه

اکبرپور

کارشناس اداره امور کارگران ثابت

16216

شاهین

توپچیان

کارشناس اداره امور کارگران ثابت

16217

معاونت اجرایی

معاونت اجرایی

سعید

امانی

معاون اجرایی

جابر

ناصری

دفترمعاون اجرایی

16162