07/18/2018 - چهارشنبه 27 تير 1397  
راهنمای تلفن

 

مدیریت


مدیریت

علی

زمانی

مدير دفتر مدیر کل

605


ابراهيم

كاظمي

مسئول دفتر مدیر کل

604


رضا

زیوری درخشنده

مسئول پیگیری دفتر مدیر کل

609


اردوان

اربابی

کارشناس روابط عمومي

323


دبیرخانه


دبیرخانه

مهتاب

کاظمی

رئیس اداره دبیرخانه

139


مريم السادات

بني جمالي

کارشناس مسئول اداره دبیرخانه

162کارشناس اداره دبیرخانه

170


مهدی

قلی پور

کارشناس اداره دبیرخانه

179


سعيد

مظفري پور

کارشناس اداره دبیرخانه

171


مریم

حیدری

کارشناس اداره دبیرخانه

135


سید حسین

سید تقی قائم مقامی

کارشناس اداره دبیرخانه

160


وحید

علی اسکندرزاده

کارشناس اداره دبیرخانه

137


پیگیری نامه

(فقط در ساعات اداری)

کارشناس اداره دبیرخانه

172


بايگاني


اداره بایگانی متمرکز

اميرحسن

درودی

رئیس اداره بایگانی

220


 

 

کارشناس مسئول اداره بایگانی

225


داود

میرزائی

کارشناس اداره بایگانی

221


مقصود

نوعی

کارمند اداره بایگانی

219


تدارکات و امور رفاهی


تدارکات و امور رفاهی

حسین

حقگوی

مسئول تدارکات و امور رفاهی

570


محمد صادق

بیات

مسئول امور رفاهی

575


معاونت امور برنامه ریزی و توسعه


معاونت امور برنامه ریزی و توسعه

كوروش

جدي ثاني

معاون برنامه ریزی و توسعه

612


سید کاظم

رضوی

دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه

613


اداره آمار و اطلاعات


اداره آمار و اطلاعات

یلدا

عزتی

رئیس اداره آمار

215


معصومه

مرادی

کارشناس مسئول آمار و اطلاعات نیروی انسانی

195


منصوره

وظیفه مند

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

200


سپیده

جعفرزاده

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

202


مینا

حیدری کلشتری

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

210


فاطمه

شاهانی

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

197


فاطمه

روزبهان

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

205


اداره برنامه ریزی


اداره برنامه ریزی

سهيل

كريمخاني

رئیس اداره برنامه ریزی و مسئول پرتال

211


کاملیا

قریب

کارشناس مسئول اداره برنامه ریزی

212 

کارشناس اداره برنامه ریزی

214


نازنین

منزوی نمازی

کارشناس اداره برنامه ریزی

194


اداره فناوری اطلاعات


اداره فناوری اطلاعات

محسن

ننجی

رئیس اداره فناوری اطلاعات

616


معصومه

شجاعیان

کارشناس مسئول اداره فناوری اطلاعات

199


بردیا

پورانصاری

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

216


مینا

اسدپور

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

207


علی اکبر

رنجبر

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

218

سید امیر

سید حسینی

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

596


 زهرا  ملکی کارشناس اداره فناوری اطلاعات
593
 

معاونت امور کارمندان ثابت


معاونت امور کارمندان ثابت

حسین

جاور

معاون امور کارمندان ثابت

610


غلامرضا

يوسف نيا

دفتر معاون امور کارمندان ثابت

611


اداره کارمندان


اداره کارمندان

منصوره

خرقانی

رئیس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

569


ابوافضل

آرام

کارشناس مسئول اداره کارگزینی کارمندان ثابت

168


فاطمه

محمدعلی پورکیوانی

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

173


عاطفه

زمانی نوری

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

174


زینب

یادگاری

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

175


الهام

هاتف

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

167


سید داود

حسینی

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

360


محمدحسن

نعمتي

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

188


اداره بازنشستگی


اداره بازنشستگی

حسین

 ابدالی

رئیس اداره بازنشستگی

236


زهرا

مهران

کارشناس مسئول اداره بازنشستگی

180


کریم

مرادی

کارشناس اداره بازنشستگی

181


زهرا

اديب

کارشناس اداره بازنشستگی

597


عبداله

محمدی

کارشناس اداره بازنشستگی

187


اداره مرخصیها


 اداره مرخصیها

حامد
صفدری

رئیس اداره مرخصیها

261

ابراهیم

آهنگی

کارشناس مسئول اداره مرخصیها

371

سید حسین

علوی

کارشناس اداره مرخصیها

260

طاهره

نعمتی

کارشناس اداره مرخصیها

351

سارا

خسروی

کارشناس اداره مرخصیها

251

اداره ارزشیابی و ترفیعات


اداره ارزشیابی و ترفیعات

سحر

عقبایی

رئیس اداره ارزشیابی و ترفیعات کارمندان ثابت

621رحمانی

کارشناس مسئول اداره ارزشیابی و ترفیعات

185


امیرعلی

جلال

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

182


سیدامین

نواب

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

166


معصومه

ابوالقاسمی

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

164


مهدي

محتشمي

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

184


 

 

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

182


اداره نظارت و ارزیابی


اداره نظارت و ارزیابی

معصومه

مهران

رئیس اداره نظارت و ارزیابی

217


مریم

عباسی

كارشناس اداره نظارت و ارزيابي

208


سروراعظم

سیدعلی مرندی

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

192


طاهره

عبدلی

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

213


عبدالحسین

عطری

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

213


افشين

روئين تن

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

213


حامد

شهروزيان

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

213


رحمت

عیسی زاده

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

213


مجيد

عبدي

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

213


معاونت امور قراردادی ها و کارگران


معاونت امور قراردادی ها و کارگران

محسن

صیدی

معاون امور قراردادیهاو کارگران

614


امیر

مجالی بخشایش

دفتر معاون امور قراردادیها و کارگران

615


اداره امور قراردادی ها


اداره امور قراردادی ها

داوود

نجفی

رئیس اداره امور قراردادیها

157


پیمان

پژوتن

کارشناس مسئول اداره امور قراردادیها

142


فاطمه

اسلامی نطنزی

کارشناس اداره امور قراردادیها

147


مرتضی

چاوش

کارشناس اداره امور قراردادیها

141


حمیدرضا

کاکاوند

کارشناس اداره امور قراردادیها

145
کارشناس اداره امور قراردادیها

156


فهیمه

خوشبخت

کارشناس اداره امور قراردادیها

148


سحرناز

قبادی فر

کارشناس اداره امور قراردادیها

146


 اداره رسیدگی به امور پیمانکاران
 اداره رسیدگی به امور پیمانکاران
محمود
بهرامی نسب
رئیس اداره رسیدگی به امور پیمانکاران
178  
مهدی
عابدی  کارشناس اداره رسیدگی به امور پیمانکاران 222
 
امیرحسین
سهیلی کارشناس اداره رسیدگی به امور پیمانکاران
189
 
سارا
فرزان کارشناس اداره رسیدگی به امور پیمانکاران
191
 

اداره امور کارگران ثابت


اداره امور کارگران ثابت

رضا

صبوري

رئیس اداره امور کارگران ثابت

161


جواد

شورمیج

کارشناس مسئول اداره امور کارگران ثابت

154


هادی

صالحی

کارشناس اداره امور کارگران ثابت

153


حسین

صفری

کارشناس اداره امور کارگران ثابت

350


سمیه

اکبرپور

کارشناس اداره امور کارگران ثابت

152


شاهین

توپچیان

کارشناس اداره امور کارگران ثابت

352


علی

کاشانی

دبیر و نماینده کارفرما در هیات سازش

134