10/20/2018 - شنبه 28 مهر 1397  

 

 

مدیریت


مدیریت

علی

زمانی

مدير دفتر مدیر کل

16122


ابراهيم

كاظمي

مسئول دفتر مدیر کل

16123


رضا

زیوری درخشنده

مسئول پیگیری دفتر مدیر کل

16124


مهشید

صراف زاده

رئیس روابط عمومی

16250


 اردوان    اربابی   کارشناس روابط عمومي 16125 

دبیرخانه


دبیرخانه

مهتاب

کاظمی

رئیس اداره دبیرخانه

16127


مريم السادات

بني جمالي

کارشناس مسئول اداره دبیرخانه

16128


رضا

دیبا

کارشناس اداره دبیرخانه

 


مهدی

قلی پور

کارشناس اداره دبیرخانه

16174


هادی

صالحی

کارشناس اداره دبیرخانه

16176


مریم

حیدری

کارشناس اداره دبیرخانه

16178


امیر

ابریشمی

کارشناس اداره دبیرخانه

16177


وحید

علی اسکندرزاده

کارشناس اداره دبیرخانه

16179


پیگیری نامه

(فقط در ساعات اداری)

کارشناس اداره دبیرخانه

16177


بايگاني


اداره بایگانی متمرکز

اميرحسن

درودی

رئیس اداره بایگانی

16130


محسن

محمدنیا

کارشناس مسئول اداره بایگانی

16172


داود

میرزائی

کارشناس اداره بایگانی

16171


مقصود

نوعی

کارمند اداره بایگانی

16173


تدارکات و امور رفاهی


تدارکات و امور رفاهی

حسین

حقگوی

مسئول تدارکات و امور رفاهی

16169


مصطفی

مستوفی

مسئول امور رفاهی

16243


معاونت امور برنامه ریزی و توسعه


معاونت امور برنامه ریزی و توسعه

كوروش

جدي ثاني

معاون برنامه ریزی و توسعه

 


سید کاظم

رضوی

دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه

16152


اداره آمار و اطلاعات


اداره آمار و اطلاعات

امیر علی

جلال

رئیس اداره آمار

16140


معصومه

مرادی

کارشناس مسئول آمار و اطلاعات نیروی انسانی

16154


منصوره

وظیفه مند

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

16181


سپیده

جعفرزاده

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

16182


مینا

حیدری کلشتری

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

16183


فاطمه

شاهانی

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

16185


فاطمه

روزبهان

کارشناس آمار و اطلاعات نیروی انسانی

16184


اداره برنامه ریزی


اداره برنامه ریزی

سهيل

كريمخاني

رئیس اداره برنامه ریزی و مسئول پرتال

16157


کاملیا

قریب

کارشناس مسئول اداره برنامه ریزی

16158


هدی

پورصادق

کارشناس اداره برنامه ریزی

16229

نازنین

منزوی نمازی

کارشناس اداره برنامه ریزی

16159


اداره فناوری اطلاعات


اداره فناوری اطلاعات

محسن

ننجی

رئیس اداره فناوری اطلاعات

16155


معصومه

شجاعیان

کارشناس مسئول اداره فناوری اطلاعات

16156


بردیا

پورانصاری

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

16160


مینا

اسدپور

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

16187


علی اکبر

رنجبر

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

16188


سید امیر

سید حسینی

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

16189


زهرا

ملکی

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

16186


 

معاونت امور کارمندان ثابت


معاونت امور کارمندان ثابت

حسین

جاور

معاون امور کارمندان ثابت

 


غلامرضا

يوسف نيا

دفتر معاون امور کارمندان ثابت

16132


اداره کارمندان


اداره کارمندان

منصوره

خرقانی

رئیس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16133


ابوافضل

آرام

کارشناس مسئول اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16134


فاطمه

محمدعلی پورکیوانی

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16192


عاطفه

زمانی نوری

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16193


زینب

یادگاری

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16194


الهام

هاتف

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16191


سعید

مظفری

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16195


محمدحسن

نعمتي

کارشناس اداره کارگزینی کارمندان ثابت

16194


اداره بازنشستگی


اداره بازنشستگی

حسین

ابدالی

رئیس اداره بازنشستگی

16137


زهرا

مهران

کارشناس مسئول اداره بازنشستگی

16204


کریم

مرادی

کارشناس اداره بازنشستگی

16205


زهرا

اديب

کارشناس اداره بازنشستگی

16168


سارا

چگینی

کارشناس اداره بازنشستگی

16240


اداره مرخصیها


اداره مرخصیها

حامد

صفدری

رئیس اداره مرخصیها

16135


ابراهیم

آهنگی

کارشناس مسئول اداره مرخصیها

16136


سید حسین

علوی

کارشناس اداره مرخصیها

16201


طاهره

نعمتی

کارشناس اداره مرخصیها

16202


سارا

خسروی

کارشناس اداره مرخصیها

16203


اداره ارزشیابی و ترفیعات


اداره ارزشیابی و ترفیعات

سحر

عقبایی

رئیس اداره ارزشیابی و ترفیعات کارمندان ثابت

16139


مهدیه

رحمانی

کارشناس مسئول اداره ارزشیابی و ترفیعات

16206


سید داود

حسینی

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

16198


فاطمه چشمی

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

16241

معصومه

ابوالقاسمی

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

16207


مهدي

محتشمي

کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات

16208


کارشناس اداره ارزشیابی و ترفیعات


اداره نظارت و ارزیابی


اداره نظارت و ارزیابی

امیر

محمدی

رئیس اداره نظارت و ارزیابی

16129


مریم

عباسی

كارشناس اداره نظارت و ارزيابي

16163


سروراعظم

سیدعلی مرندی

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

16164


طاهره

عبدلی

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

16165


عبدالحسین

عطری

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

16166


افشين

روئين تن

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

16166


حامد

شهروزيان

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

16167


رحمت

عیسی زاده

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

16167


مجيد

عبدي

ممیز اداری اداره نظارت و ارزیابی

16167


معاونت امور قراردادی ها و کارگران


معاونت امور قراردادی ها و کارگران

محسن

صیدی

معاون امور قراردادیهاو کارگران

 


امیر

مجالی بخشایش

دفتر معاون امور قراردادیها و کارگران

16142


اداره امور قراردادی ها


اداره امور قراردادی ها

داوود

نجفی

رئیس اداره امور قراردادیها

16143


پیمان

پژوتن

کارشناس مسئول اداره امور قراردادیها

16144


فاطمه

اسلامی نطنزی

کارشناس اداره امور قراردادیها

16209


مرتضی

چاوش

کارشناس اداره امور قراردادیها

16210


حمیدرضا

کاکاوند

کارشناس اداره امور قراردادیها

16211


فریبا

مشهدی

کارشناس اداره امور قراردادیها

16214


فهیمه

خوشبخت

کارشناس اداره امور قراردادیها

16213


سحرناز

قبادی فر

کارشناس اداره امور قراردادیها

16212


اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

محمود

بهرامی نسب

رئیس اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

16147


 

مهدی

عابدی

کارشناس اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

16148


 

امیرحسین

سهیلی

کارشناس اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

16149


 

سارا

فرزان

کارشناس اداره رسیدگی به امور پیمانکاران

16150


 

اداره امور کارگران ثابت


اداره امور کارگران ثابت

رضا

صبوري

رئیس اداره امور کارگران ثابت

16145


جواد

شورمیج

کارشناس مسئول اداره امور کارگران ثابت

16164


سیدمیثم

علوی

کارشناس اداره امور کارگران ثابت

16218


آرزو

امیدعلی

کارشناس اداره امور کارگران ثابت

16220


سمیه

اکبرپور

کارشناس اداره امور کارگران ثابت

16216


شاهین

توپچیان

کارشناس اداره امور کارگران ثابت

16217


علی

کاشانی

دبیر و نماینده کارفرما در هیات سازش

16219


معاونت اجرایی 
 معاونت اجرایی سعید  امانی معاون اجرایی
جابر  ناصری دفتر معاون اجرایی 16162 

 


 

 


16159